Men först lite poesi. Vi tar återigen Hulkoff.

Vem hade anat det här?
Det kunde ej ske
En dag prövades vår sfär
Med mer än den mäktade medAtt oljepriserna steg
Visste vi om
Med folkets ledare teg
När kriget komVi krälar som trälar, kriget tog våra själar
Vi blöder, som bröder, vi ser hur marken glöder

Allvarligt? Inte gnälla över bränslepriset är otänkbart. Är det Svenska skattetrycket verkligen rimligt? Bränslepriset har väldigt lite med världsmarknadspriset på råolja att göra. Det är skatt på skatt som strös över med lite skatt. Är detta bra? Överlag. Att vi inte förflyttar oss. Förflyttning det mest naturliga i hela världen. Komplext.

Är det bra för Sverige att ha Europas sämsta diesel på mackarna? Vad händer med en förbränningsmotor när man sänker verkningsgraden på bränslet?

Calle Halvardsson så roligt. Alltid vetat att du kunde.

Tycker att inte jag ska behöva betala så mycket. Men det tycker väl visst alla.

Lyckåsbacken. IKHP dominans. Som sig bör.