På plats i Isaberg. Löst liftkort till downhillen. Gud vaka över mig. Vara mig nådig.

Amen