Holaveden uppmanar alla pulsvänner att följa med i den gamla Småländska traditionen årsgång. För att genom trolldom få reda på hur det kommande året kommer bli. Om olycka eller lycka väntar en själv eller sina närmaste. Om eld eller vatten kommer härja på gården. Hur fisket blir och hur skyttet kommer gå i skogen.

Först måste man nollställa sig genom ett dygn av tystnad. Då låser man in sig i jordkällaren eller tar sig så långt ut i skogen att man inte ens kan höra gårdstuppen. Sedan när man är ren från yttre påverkan så samlas vi i bosgårdskorset vid midnatt till söndag.

I tystnad springer vi över Ängsberg för att landa nere vid Landsjökyrkan där vi rundar kyrkan motsols och blåser sedan i nyckelhålet till kyrkporten för att blåsa bort våran kristendom och göra oss mottagliga för naturens krafter. Vi färdas sedan i stigande hjärtrytm upp genom elljusspårets krokiga system ändå upp till SMU stugan och sen rätt ner genom Gestra till pingstkyrkan. Ett motsols varv och blås i kyrkporten.

Rätt upp till Karsnäs genom bokskogen där kråkor och kajor kommer berätta för oss om bonden som lät plantera träden till minne av sin bortrövade dotter. I Karsnäs viker vi ner genom kohagen till Missionshuset där vi utför ritualen för sista gången.

Där skiljer vi oss åt och färdas hem där drömmarna kommer visa det kommande året för oss. Vi är sedan ålagda att inte prata om vad vi sett. Inte berätta för den som kommer dö att det väntas. Vi vet men säger inget.

Om vi vågar, vill säga.
Så ses vi.