Ett giftermål kan både vara en kvinnofälla och en mansfälla. Det juridiska är ett rakblad. Döden ska skilja oss åt. En flugsnapparhane vaktar sin hona noggrant. Om man som ett svensk forskarlag gjorde fångar in hanen. Då kommer det direkt en annan och tar hans plats och sprider sina gener vidare. Det svenska forskarlaget bevisade alltså att det inte är artens fortlevnad utan det inviduella som styr. Hanen visste vad han gjorde.

Alla vill bara överleva det här. Det märkliga. Det fortgående livet. Vi vet om att vi inte gör det men kanske för en del en mutation lever vidare. Vi måste ha kraft att leva utav.

Ett giftermål kan mer handla om en fiktiv framtida skilsmässa än hur man ska klara av ett äktenskap. Alla vill överleva. Alla vill leva.

Forskning på mitokondrier visar att alla nu levande människor härstammar från en kvinna. En Eva. Ursprung ca 150 000år. Det har funnits flera Evor. Dom andra har inte överlevt.

Alla slåss för sin sak. Begrav mig och tala om för alla att han gjorde så gott han kunde.

Richard Dawkins fick påståendet av en moderator att det fanns en grej han inte kunde förklara med sin evolutionsteori. Gravitationen. Då svarade Dawkins att alla stenar som flyger uppåt har slagits ut och kvar finns bara dom som faller neråt. Han är festlig.

MTB i snöfall är festligt. Faktiskt. Påsken kommer allt närmare.

Var snälla mot varandra.

/Johan