Det är otroligt hur mycket sten som bevarats under markytan. Sten upp sten ner. Kroppsvärk. Underbart. Blir det Landsjön Runt i någon form?