Jag är helt övertygad om att elbilen kommer konkurrera ut förbränningmotorerna för personbilar inom en framtid kortare än hur länge denna bloggen funnits. Den stora anledningen är Energiprincipen. Det är grunden i varför förändringen kommer ske. Lagstiftning, förbud, omtanke av miljö är bidragande men inte själva drivkraften.

Energiprincipen innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas. Elektrifiering av fordon skapar en möjlighet till att utnyttja detta momentant istället för att de miljontal år det tar för utsläppen från en förbränningsmotors utsläpp att genom fotosyntes bli organiskt material som sedan ska packas i jorden för att slutligen bli ny olja. Elbilens fördel är att du redan vid nästa inbromsning får tillbaka en del av energin, eller nästa gång du sänker skopan på en elektrifierad grävmaskinen eller lyfter ner en pall med eltrucken.

Möjligheten till att kunna både skapa och ta till vara på  rörelse och lägesenergin är elektrifieringens stora fördel. Det finns ett sätt att göra detta väldigt enkelt och det är att använda ett batteri.

Att du sedan också skapar en bättre närmiljö, mindre utsläpp och får massa andra fördelar är bra bieffekter. Men det tar vi i nästa inlägg!

-OL