100 år sen dendär båten sjönk i Vätterns djup och John följde den till botten. Legendariska tavlor och illustrationer blev kvar…och John Bauer-leden! Holaveden hedrar penseldragaren genom att avverka hela leden löpandes på lördag förmiddag. En höstfest längst östra vätterbranterna!

-OL