Tänk granit, svensk bohusländsk granit. Så principfast är bara sten. Livet därimot böljar som haven, vackert variationsrikt, tilltalande och motbjudande på en och samma gång. Stilla i dagar storm nästa. Nu hissar vi seglen för det nya året. Låter det porla som bäcken i ravinen. Vi flyter med som floden i dalgången, vidare vidare det finns ingen återvändo. På holaveden läser ni om det bästa.

 

År 2017s beaktningsvärdaste ideal, är den pånyttfödda glädjen. Glädje är devisen för året som följer efter alla sattygs kulminerande 2016. Ingen människa är glad hela tiden men alla människor kan vara glada hela tiden. Det handlar som oftast om ett förhållningssätt.

För att finna själva ådern, den outtömliga källan så måste vi förflytta oss ännu en gång till konsten och den ryska målaren Boris Kustodiev. I hans målningar är livet ingenting annat än vackert. Se, skåda och glädje er och vandra ut i världen med ett fantastiskt leende och om någon skulle få för sig att fråga er varför ni verkar vara på ett så ypperligt humör så säg att ni fått det till skänks via Holaveden, att det rör sig om en döende mans målande glädje. Väck deras nyfikenhet. Ge dom nyckeln, till glädjen.

Även om inte livet alltid spelar de finaste melodier så ska förhållningsättet vara orubbligt som granit. Det finns glädje i sorg, det finns nyfikenhet i oro, det gryr en dag efter ännu en natt. Saker sker saker händer man vet aldrig åt vart det bär bara åt vart det lutar men lita inte på det. Boris var svårt sjuk under sina sista år men hans handled slutade aldrig att producera glädje i färg och form. Kolla på bilderna och fatta tag i ditt nya livsideal. Här säljs inga biljetter till lyckan utan den bara finns där, här, i dessa målningar, ta dom till dig, du kommer behöva det.

img_0755

img_0753

Ryska vinterlandskap. Se hur många dom är.

Höstens färger. Se hur belåtna dom är.

 

Det finns bara två kategorier konstnärer, den ena är dom som älskar sig själva den andra är den som älskar världen. Ditt hör Boris Kustodiev.

Hör vad vi säger! Klaga aldrig, ge aldrig upp. Det är Kustodievs princip. Den är vi budbärare av.

2017 glädjens år. Holavedens Kustodievs år! Dag ut dag in.