Hur ska man åka ett långlopp egentligen? De flest åker långloppen för att seeda sig till Vasan. Hur maxar man då sin chans till att seeda sig? Jag tog mig en titt på hur seedningstabellerna ser ut såhär mitt i högtiden.
 
Vill du göra allt för att inte missa ett led så bör du spurta hårt om du har möjlighet att ta dig imål på en tid strax under jämt 10-tal eller 5-tal. Då har du med 55% chans sluppit att gräma dig över ett missat led med några sekunder. Om du sedan ser till att hamna strax under minut 8 eller 6 så ökar chansen till 78%!!! Det känns som hur seedningen går till är högst subjektiv och lite slentrianmässig. Kanske är det dags att välja ut några åkare i mitten av fältet och sedan göra en normalfördelning utifrån dessa där leden sedan fördelas med hjälp av standardavvikelser.