Är sänkta ränteavdrag nästa steg för att lugna ner bostdsmarkanden? Frågan gäckar många. Men backa ett steg och iakta. Varför ska det vara rabatt på att låna pengar? Vad är den bakomdrivande kraften för detta?

OBS KONSPIRATIONSTEORI!

Jag anser att det finns ett incitament för den svenska staten att hålla större delen av svenska befolkningen belånad. Genom att skapa en norm med skuldsättning skapas förutsättningar till tillväxt. Skuldsättning skapar en beroendställning för arbetstagaren gentemot arbetsgivaren och en minskad mobilitet på arbetsmarknaden vilket i sin tur håller löneutvecklingen på låg nivå. Genom detta system har staten skapad en grogrund för tillväxt över en lång tidshorisont. Något som gagnar både stat och kapital. Vem får betala för detta? Fundera på detta innan du skriver på nästa avbetalningsplan på 720 månader och räkna för guds skull inte på vad räntekostnaden blir. Kanske va inte Ebba Grön så långt från sanningen med deras ”Staten och Kapitalet” ändå…

Igår kväll drog jag och Arvid ett varv runt Landsjön. Någonslags baröverkroppseufori pressade kilometertiderna från tänkt distanspass till betydligt snabbare breddgrader. Kvällen avslutades med en spontanwhiskey i Bosgård.  Vilken onsdag helt enkelt!