Mitt mål med dagen är att köra ett riktigt pass. Att ta chansen. Det finns möjligheter att ta till vara på. Älska livet. Upp på tå. Famna risk. Var kalkylerad. Undvik förlust. Och framförallt gnäll inte.