Stelheten från Eksjös gator släppte av ett varv på rullskidorna runt sjön. Grabben bredvid på cykel. Frisk vind blåste ur fukt från landskapets grässträngar. Tänk att det blev ett Eksjö med Yngves grabb igen, tittade efter han vid starten men såg han aldrig men vid tre kilometer sprang han förbi och påpekade att dom såg trötta ut därframme. Vilken kille, vilket lopp.

Tömde brevlådan efter rullskidsturen, brukar göra det en gång i månaden. Men denna gången var det stött på omöjligt. Reklamutdelaren(brevbäraren) i kombination med lite väta gjorde mig förbannad och svordomar ekade över den intensivt grönskande byn. När man börjat få grepp om det kunde man konstaterat att det rörde sig om en så kallad ”juridisk gråzon”. Brevlådan har ej reklam klisterlapp men det gäller tydligen inte reklam som klär sig i informationsdräkt. Det är frikyrkor, rasister, pensionärsföreningar och annonstidningar ihop med kommunala verksamheter. Sorterar ut Vasalöparen och turistföreningens tidning ur reklamhögen och lämnar resterande till förbränning. Som en nutidsmänniska i trettioårsåldern så tänker man att denna verksamhet som går från brevlåda till soptunna är skadlig för klimatet. Det är så man tänker nuförtiden. Man blir skadad av propaganda. Det är därför den finns, säger cynikern.

Vid köksbordet så börjar man bläddra i Vasalöparen och kan konstatera att Superbloggaren Erik Wickström under  ”formkollen” under två sidor gör reklam för sin egen podcast. I texten skriver Erik att Erik är poddens alltid närvarande encyklopedi. Det är ett vast ordval när man beskriver sig själv som närvarande. Då just närvaro verkligen är vår nutids Akilleshäll. Det är nåt med den självdistansen som fångar mitt intresse. Bläddrar vidare och kommer till träningsprogram där Erik skriver under en bild av sig själv att Erik har hjälpt många privatpersoner och företag med löpning det senaste decenniet. Säkerligen sant men det måste kallas någonting att skriva om sig själv i tredjeperson i reklamsyfte för egen vinning, det är iallafall inte en personlig vinkling. Det är så intressant det här att man känner att man skulle spara det här i en låda som ett tidsdokument.

I reklam går information och kommers hand i hand, det är sen gammalt. En reklamtidning balanserar mellan intressen i hot om att mista sin trovärdighet. Det är en vis trovärdighet i intresse som gör att ja inte slängde tidningen direkt utan valde att plocka in den i huset. Bedömningen var att informationen i den här kan gynna mina intressen. Bläddrar vidare och hamnar vid I övrigt och konstaterar att man där meddelar mig att fel proffslag lägger ner sin verksamhet och att man vänt på team övergången av sportens kanske största fixstjärna. Det är slarvigt, det är fel i prioritering mellan sporten och kommersen. Slänger tidningen till förbränning, tänker återigen på ödeläggelsen av vår planet.

I vår nutid så har vi gått från en allmän auktoritetstro(gud) till en självtillit som förklaras som en neurotisk flykt från narcissistisk vanmakt till narcissistisk allmaktsillusion. Att förlora tron på Gud gjorde människorna otrygga i insikten av litenheten i sig själv mot en väldig natur.  Psyket reagerar effektivt med bortträngning. Inom psykologin kan man se en parallell till barn som drabbats av opålitliga föräldrar utvecklar sig själva till omnipotenta föräldragestalter i sin fantasivärld. Psykets omvandlingar är allt som oftast helt geniala när det kommer till överlevnadssynpunkt.

Norbert Elias har en förklaringsteori som han kallar Selbst in Gehäuse. Det handlar om riskerna med självpåtagna överkrav. Det kan bli ett bakslag som leder till isolering och verklighetsförlust. Att man tex börjar beskriva sig själv i en text som en annan människa. Det är inte mannen bakom tangenterna som är mannen i texten brukar man säga men just ibland är det så mer än bildligt talat. Överdrifter kan tendera att bli smaklösa.

Det är inte svårt att påstå samt erkänna att vi lever i ett myller av egocentriker med dolt storhetsvansinne. Det är nog sunt att se det i sin egen spegelbild också, så man kan som Jung sa leva med sin egen skugga. Men man ska vara rädd om trovärdigheten, och vårda den annars riskerar man att allt för snabbt hamna i förbränningen.

Att det blir såhär dumdristigt och hetsigt och fullständigt meningslöst kan ju kopplas till evolution och överlevnad. Utan betydelse så överlever du inte, till slut. Filosoferna Bard & Söderqvist beskriver nutids människorna och då också sig själva som påtvungna allvetare som ständigt måste utföra nya bragder för att övertyga sig själva om att inte vara i beroendeställning. Det är lite roligt då det är det som biologin och historien ständigt bevisar att det är just det vi är hela tiden. Det är liksom vårt biologiska signum.

Det är viktigt med uppmärksamhet men uppmärksamhet utan förtroende är lika med noll. Dom går hand i hand. En överdrift blir en underdrift när den passerar en gräns. En hora är en hora och en torsk är en torsk. Det finns biologiska och kulturella förklaringar men det är inte klädsamt att vara varken hora eller sexköpare även om man kan tycka att båda borde undslippa det hat dom utsätts för. 

Ej att förglömma att det är bättre att beundra sig själv och sin egen tjusighet än motsatsen. Det är bara destruktivt. Men vi kan konstatera att göra någonting bra är svårt och att göra alla glada är en omöjlighet.