Palle förespråkade igår resultatsmål. Något som jag inte förespråkar. Enligt min mening är prestationsmålsättning effektivare för att nå resultat men dock något mer komplicerade.
 
Vad är då skillnaden? Jo, ett resultatsmål fokuserar helt på tid eller placering. Dessa mål pratas det ofta om i media, kring fika bord och när någon fått för sig att köra klassikern. Visst, jag ljuger ibland när någon frågar vad jag har för mål med Vasan t.ex. och drar till med ”topp 50 hade suttit fint”. Men egentligen skulle jag behöva en timma för att förklara hur min målsättning ser ut inför ett sånt lopp för en som inte riktigt är uppfödd med skidteknik och taktiksnack.
Ett prestationsmålsättning bygger på att du tänker ett varv till och kommer fram till vad som är viktigt för att nå till målet. Målet i sig blir underordnat vägen dit. Genom att prestera på din högsta nivå når du ditt bästa möjliga resultat. Låt inte omvärldsfaktorer, en siffra eller en tid begränsa dig!
 
Resultatsmål är som ett känt resmål men vägen dit är oklar. Prestationsmål är som en tydlig väg mot ett okänt resmål.
 
Hur sätter man upp ett prestationsmål? Fråga dig själv vad du behöver göra för att prestera maximalt. För mig brukar det bli ungefär såhär inför ett skidlopp.
  • Åk avslappnat och effektivt
  • Utnyttja terrängen och partier som passar min åkstil.
  • Ha en genomtänkt taktik uppsatt innan loppet och fullfölj den.
  • Åk tekniskt bra och kontrollerat.
  • Våga satsa hårt under perioder av loppet.

Om jag klarar att uppfylla dessa punkter så kommer jag ha presterat på toppen av min förmåga sen får resultatlistan bestämma vad tiden och placeringen blev.

 
Vissa gillar prestationsmål och vissa resultatsmål, men det viktigaste är att inte underskatta sin förmåga till att prestera.