Det är alltid revolutionärerna, minoriteten, de förtryckta som tillslut öppnat våra ögon.