Vad kan vi göra?
Lära, lära ut!
Få ut max av dagen.