Ofta talas det om hur viktigt det är med rätt struktur på skidorna och att belaget ska stenslipas. Jag vill gärna lägga in ett litet ”men” här. För det första så lämnar en stenslip en ganska dålig ytfinhet. Ytfinheten förbättras något genom att skidan vallas och behandlas med sicklar och borstar. Men enligt studier så är det användningen av skidan som förbättrar ytfinheten mest. Stenslipning är bra för att plana belaget om det börjar bli ojämnt. Detta beror på att tryckfördelningen är väldigt avgörande för friktionen som jag förklarade i del 1 och del 2. Jag har själv blivit mer restriktiv med stenslipning av mina skidor och har inte upplevt någon försämring trots att skidorna vallas med fluorpulver mer än 10 gånger per säsong.
Strukturen är av stor vikt för hur skidan ska glida. Men det viktigaste är att strukturen är vald efter skidornas spann och att spannet är avvägt för åkaren. Strukturer finns i mängder av utförande men generellt så är det linjära mönster som går i glidriktiningen.
 
Mitt råd till valet av struktur:
  1. Ha dedikerade skidor för olika fören. T.ex. Kallföre och klister. Se till att spannen för dessa är väl anpassade och att strukturerna passar för ändamålet.
  2. Stenslipa inte skidorna mer än nödvändigt.
  3. För skateskidor bör du välja en något finare struktur generellt och vid behov istället lägga en rill.
Ett program från vetandets värld i P1 om vallning och bearbetning av belag.
 
En länk till ett examensarbete från Uppsala universitet ang. skidbelag med mycket information.