Det sägs att dom män som lever längst lever i Sardinien. Man får förmoda att dom lever länge för att dom är friska och lyckliga. Motsvarande kvinnor sägs leva i Osaka. Den gemensamma nämnaren mellan Osaka och Sardinen tordes vara att befolkningen där har en stark religiositet och lever i starka sociala band människor emellan. Religiositeten ser inte likadan ut i Japan som i Italien, inte ens utövas religiositeten likadant på själva platserna. Man tror att religiositeten bidrar med en mental andhämtning, att man lägger över det man inte kan påverka i någon annans händer. Att man ber med sin vilja för välgång och visar tacksamhet för det goda man fått vara med om.

Starka sociala band byggs av kontinuitet. Därför träffas Holaveden IRL ikväll. Löpning, öl och korv. Allt för ett långt, friskt och lyckligare liv. Det sägs bli långa Landsjön rundan. Livet är hårt.